فرم درخواست ثبت نام فوری وام ازدواج

ضمانت بازگشت وجه درصورت انجام نشدن ثبت نام

توجه : سامانه اصلی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج آدرس اینترنتی https://ve.cbi.ir می باشد و این سایت به جهت تسریع و سهولت در روند ثبت نام متقاضیان وام ازدواجی طراحی شده است که آشنایی با روند ثبت نام در سامانه اصلی وام را نداشته و همچنین فرصت مراجعه به کافی نت ها را ندارد و از این جهت هزینه دریافتی در این سایت صرفا بابت انجام ثبت نام می باشد .