برچسب: پرداخت وام

پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی ریاست جمهوری به ۴۵۰۰ البرزی

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز از پرداخت

تعداد بانک های پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به عدد ۵ رسید

حمیدی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان اینکه بانک رفاه

پشتیبانی