برچسب: ثبت نام یارانه

ثبت نام یارانه – پیش ثبت‌نام جاماندگان یارانه

در ابتدای خرداد هیات وزیران مصوب کرد که به همه‌ کسانی که

سامانه ثبت نامی سامانه ثبت نامی
پشتیبانی