برچسب: ثبت نام سهام عدات

ثبت نام سهام عدالت – شرایط ثبت نام جاماندگان از سهام عدالت

بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور سهام عدالت ندارند و

سامانه ثبت نامی سامانه ثبت نامی
پشتیبانی