ثبت نام و تمدید بیمه ورزشی

ارسال لینک دانلود کارت بیمه بعد از ثبت نام از طریق پیامک

توجه : سامانه اصلی ثبت نام بیمه ورزشی آدرس اینترنتی https://insurance.ifsm.ir می باشد و این سایت به جهت تسریع و سهولت در روند ثبت نام متقاضیانی طراحی شده است که آشنایی با روند ثبت نام در سامانه اصلی را نداشته و همچنین فرصت مراجعه به کافی نت ها را ندارد و از این جهت هزینه دریافتی در این سایت صرفا بابت انجام ثبت نام می باشد .

پشتیبانی